LV RU 25 505 909
Button 1

Button 1

Button 1

Button 1

Button 1

Papildinformācija
Pilsētas inženiertīklu avārijas dienesti Uzņēmums Tālrunis
Pilsētas Ūdensvada avārijas novēršana A/S Rīgas ūdens, labais krasts 67333185; 67088455
  pārdaugava 67410782; 67419261
Pilsētas Kanalizācijas avāriju novēršana A/S Rīgas ūdens, pārdaugava 67188212
Avārijas dienests siltumtīklu bojājumu gadījumā. A/S „Rīgas siltums” 80000090
Avārijas dienests elektroenerģijas padeves traucējumu. VAS „Latvenergo” Rīgas elektrotīkli 80002121
Avārijas dienests gāzes noplūdes gadījumā. A/s "Latvijas Gāze" 80000404
Apraksti